/swfobject.js">
Get Adobe Flash player

Wibrator pogr??alny WP-50 (bu?awa)

Moc silnika: 1,1 kW (silnik elektryczny)
Zasilanie: 230V / 7,9A

?rednica bu?awy: 38 mm
D?ugo?? bu?awy: 48 cm
Cz?stotliwo??: 225 Hz
D?ugo?? wa?u: 4 m
Masa: 18 kg

Wibratory pogr??alne wysokiej cz?stotliwo?ci znajduj? zastosowanie przy wibracyjnym zag?szczaniu mieszanki betonowej o r?nych granulacjach kruszywa.