/swfobject.js">
Get Adobe Flash player

Osuszacz Fral FDSP-44

Sprawno?? suszenia:            max. 44 l/24h
Wydajno?? realna:                pomieszczenie o kubaturze 150-220 m3
Przep?yw powietrza:              450 m3/h
Zakres dzia?ania.:                 35-99% HR oraz 0,5-35 oC
Pojem. zbiornika na wod?:     9 l (mo?liwo?? pod??czenia w??a odprowadzaj?cego)
Ci??ar urz?dzenia:                41 kg
Pobór mocy:                         780 W
Zasilanie:                             230V
Wymiary:                             36x37,5x73,5 cm
 
Zastosowanie: Osuszacz jest idealnym rozwi?zaniem problemu nadmiernej wilgotno?ci w pomieszczeniach. Osuszanie nowych budynków, osuszanie wylewek pod parkiet, osuszanie po zalaniach itp.