/swfobject.js">
Get Adobe Flash player

Drabina uniwersalna 3 - elementowa (3x11 szczebli) - aluminiowa

Wymiary:
 - z?o?ona:                      2992 mm
 - rozstawna:                  2657,5 mm
 - rozstawna wysuni?ta:   4381 mm
 - przystawna:                 6632 mm