/swfobject.js">
Get Adobe Flash player

Agregat pr?dotwrczy jednofazowy  KIPOR KGE 2500X

Napi?cie:                   230V/ 50Hz oraz 12V/8,3A
Moc maksymalna:      2,5 kW
Wymiary (mm):          d?. 600/ szer. 430/ wys. 430
Masa :                       39kg
Zasilanie:                   benzyna Pb95

 

betoniarka defro

Betoniarka wolnospadowa BWE 100L k

Pojemno?? ca?kowita   ~165 L
Pojemno?? robocza     do 130 L
Wymiary (mm):           d?. 1360/ szer. 780/ wys. 1400
Masa :                        110kg
Zasilanie:                    230V / 0,75 kW


W ofercie wypo?yczalni s? rwnie? betoniarki zasilane z sieci 380V.
O szczeg?y prosz? pyta?.

 

betoniarka145

Betoniarka wolnospadowa BWE-SK 190L

Pojemno?? ca?kowita   ~190 L
Pojemno?? robocza     do 145 L
Wymiary (mm):           d?. 1260/ szer. 780/ wys. 1460
Masa :                        87kg
Zasilanie:                    230V / 1,1 kW

 

betoniarka80

Betoniarka wolnospadowa

Pojemno?? ca?kowita ~120 L
Pojemno?? robocza do 80 L
Wymiary (cm): d?. 105/ szer. 72/ wys. 120
Masa : 59 kg
Zasilanie: 230V / 0,55 kW


 

Drabina uniwersalna 3 - elementowa (3x11 szczebli) - aluminiowa

Wymiary:
 - z?o?ona:                      2992 mm
 - rozstawna:                  2657,5 mm
 - rozstawna wysuni?ta:   4381 mm
 - przystawna:                 6632 mm
 

 

Osuszacz Fral FDSP-44

Sprawno?? suszenia:            max. 44 l/24h
Wydajno?? realna:                pomieszczenie o kubaturze 150-220 m3
Przep?yw powietrza:              450 m3/h
Zakres dzia?ania.:                 35-99% HR oraz 0,5-35 oC
Pojem. zbiornika na wod?:     9 l (mo?liwo?? pod??czenia w??a odprowadzaj?cego)
Ci??ar urz?dzenia:                41 kg
Pobór mocy:                         780 W
Zasilanie:                             230V
Wymiary:                             36x37,5x73,5 cm
 
Zastosowanie: Osuszacz jest idealnym rozwi?zaniem problemu nadmiernej wilgotno?ci w pomieszczeniach. Osuszanie nowych budynków, osuszanie wylewek pod parkiet, osuszanie po zalaniach itp.
 

Podno?nik do p?yt karton - gips

Maksymalny pionowy wysi?g:        350cm
Minimalny pionowy wysi?g:            140cm
Wymiar stela?u roboczego min:      91 x 128cm
Wymiar stela?u roboczego maks:   91 x 290cm
Wymiar p?yty maks:                      128 x 488cm
Ci??ar p?yty maks:                         68kg
Masa podno?nika:                          48kg
Wym. po z?o?eniu: (d?.x szer.x wys.) 130 x 60 x 19cm

Podno?nik umo?liwia wygodny monta? p?yt kartonowo-gipsowych, wirowych lub OSB na sufitach (rwnie? uko?nych) przez jedn? osob?. Sprz?t ?atwy w monta?u i u?ytkowaniu.

== Przyk?ad zastosowania ==

 

Rusztowanie aluminiowe Krause

Wymiary zewn?trzne:                     0,65 x 1,50 m
Dopuszczalne obci??enie:              150 kg/m2 (grupa rusztowa? 2)
Maksymalna wysoko?? robocza:     5,0 m
Pomost z klap? przej?ciow?:           0,59 x 1,41 m, montowany w pionie co 25 cm
Waga zestawu:                              56 kg


Pomost ze sklejki wodoodpornej, antypo?lizgowej
Szybki monta?, bez u?ycia narz?dzi.
Rusztowanie mo?e by? przesuwane w stanie zmontowanym.
Bezpieczne wej?cie od ?rodka po antypo?lizgowych, profilowanych szczeblach.
Zgodno?? PN-EN 1004. Mo?liwo?? u?ytkowania na terenie Polski i ca?ej Unii Europejskiej.

 

Rusztowanie warszawskie

D?ugo?? ramki: standard 1,6m oraz krtkie 1m
Ka?de dwie ramki podwy?szaj? podest roboczy o 73 cm

== Tu mo?na si? zorientowa? ile ramek b?dzie potrzebne ==

W wypo?yczalni dost?pne s? rwnie? ko?a do rusztowa?, podesty i por?cze.

Ramki s? lekkie i ?atwe w monta?u. Wszystkie elementy posiadaj? wymagane normami certyfikaty bezpiecze?stwa.

 

Wibrator pogr??alny WP-50 (bu?awa)

Moc silnika: 1,1 kW (silnik elektryczny)
Zasilanie: 230V / 7,9A

?rednica bu?awy: 38 mm
D?ugo?? bu?awy: 48 cm
Cz?stotliwo??: 225 Hz
D?ugo?? wa?u: 4 m
Masa: 18 kg

Wibratory pogr??alne wysokiej cz?stotliwo?ci znajduj? zastosowanie przy wibracyjnym zag?szczaniu mieszanki betonowej o r?nych granulacjach kruszywa.

 


Zag?szczarka wibracyjna BELLE PCX 12/36

Moc silnika:                 4 KM (silnik benzynowy)
Rozmiar p?yty:             szer. 36cm / d?ug. 66 cm 
Masa:                          81 kg
Statyczna si?a zag.:      586 kg
Pr?dko?? przesuwu:     20 m/min
Zasilanie:                     benzyna Pb95

Mo?liwo?? zamontowania podk?adki gumowej do prac z kostk? brukow?.

W naszej ofercie s? rwnie? zag?szczarki 100 kg z szersz? p?yt?.