/swfobject.js">
Get Adobe Flash player

Bruzdownica Sparky FK303

Moc:                      1400 W
Pr?dko?? obr.:        10000 min-1
Napi?cie zasilania:   230 V
?rednica tarczy:      125 mm
G??boko?? ci?cia:    0-30 mm
Szeroko?? ci?cia:    3 - 29 mm
 
Wyposa?enie: 2 tarcze diamentowe, os?ona na rolkach.
Bruzdownica przystosowana do pod??czenia odkurzacza.