/swfobject.js">
Get Adobe Flash player

Wykrywacz metalu i przewodów pod napi?ciem Bosch DMO 10

Maks. g??boko?? pomiaru dla stali:        50 mm
Maks. g??boko?? pomiaru dla miedzi:   30 mm

Masa :                                                350 g
Zasilanie:                                             9V (bateria)

Wykrywacz sygnalizuje obecno?? stali, ?elaza, metali nie?elaznych i przewodów elektrycznych pod napi?ciem. Znajduje zastosowanie przy pracach zwi?zanych z wierceniem , kuciem  itp.