/swfobject.js">
Get Adobe Flash player

Bruzdownica Sparky FK303

Moc:                      1400 W
Pr?dko?? obr.:        10000 min-1
Napi?cie zasilania:   230 V
?rednica tarczy:      125 mm
G??boko?? ci?cia:    0-30 mm
Szeroko?? ci?cia:    3 - 29 mm
 
Wyposa?enie: 2 tarcze diamentowe, os?ona na rolkach.
Bruzdownica przystosowana do pod??czenia odkurzacza.

 

Laser krzy?owy CST/Berger


Dok?adno??:               +/- 0,40 mm/m
Liczba promieni:          2
Masa:                        0,40 kg
Zasi?g u?ytkowania:    30,00 m
Maks. czas dzia?ania:  20 h
W komplecie z laserem mini statyw lub tyczka 


Linie skrzy?owane, blokada kompensatora do pracy pochylonej.
Linia pozioma,linia pionowa.
Zastosowania: uk?adanie p?ytek ?ciennych i pod?ogowych, monta? szaf i rega?ów

 

Myjka wysokoci?nieniowa Karcher K7

Ci?nienie robocze:                20 - max 160bar/ 2-16MPa
Wydajno?? t?oczenia:           max 570 l/h
Ci??ar urz?dzenia:               18 kg
Pobr mocy:                        2,6 kW
Zasilanie:                             230V
Wymiary (d?./szer./wys.):      35x35x87 cm
 
Urz?dzenie K 7 pod wzgl?dem wydajno?ci oraz wygody obs?ugi, gwarantuje doskona?? jako?? czyszczenia. Du?e powierzchnie czy?ci si? ?atwo, szybko i dok?adnie – nawet, je?li s? bardzo zabrudzone. Doskona?y do czyszczenia pojazdw, elewacji, kostki brukowej, tarasw itp.
Dodatkowa szczotka T 300 (wypo?yczana oddzielnie) umo?liwia mycie powierzchni bez obaw, ?e woda rozpryskiwana b?dzie w otoczeniu. Wyposa?one w praktyczny uchwyt r?czny do czyszczenia pionowych powierzchni.
 

 

M?ot obrotowy  Hitachi DH40MR

Wydajno??:               beton 40mm, koronka diamentowa 105mm,
Pr?dko?? obrotowa:     240-480 na min
Uderzenia na minut?:   1320-2650
Uchwyt:                     SDS - max
Funkcje:                    wiercenie, wiercenie z udarem, kucie
Masa :                       6,4kg
Zasilanie:                   230V

Funkcje: wiercenie, wiercenie z udarem, kucie.
W wypo?yczalni dost?pne s? dla Klienta wiert?a i d?uta.
 

 

M?ot obrotowy Makita HR 2450

Wydajno??: beton 24mm, koronka rdzeniowa 54mm, koronka diamentowa 64mm,
                  drewno 32mm, stal 13mm
Pr?dko?? obrotowa:     0-1100 na min
Uderzenia na minut?:   0-4500
Uchwyt:                     SDS - plus
Funkcje:                    wiercenie, wiercenie z udarem, podkuwanie
Masa :                       2,4kg
Zasilanie:                   230V

Funkcje: wiercenie, wiercenie z udarem, podkuwanie.
W wypo?yczalni dost?pne s? dla Klienta wiert?a, d?uta oraz koronki.
 

 

M?ot wyburzeniowy HITACHI H65SB2


Energia udaru             (J) 42
Liczba udarw            (1/min) 1400
Moc znamionowa        (W) 1340
Napi?cie elektryczne   (V) 230
Waga                         (kg) 16,5

Funkcje: podkuwanie, d?utowanie, wyburzenia.
 

 

mlot-wyburzeniowy-1700-w-graphite-58g878

M?ot wyburzeniowo - obrotowy Graphite 58G878

Wydajno??:               beton 50 mm
Pr?dko?? obrotowa:     160-320 na min
Uderzenia na minut?:   950-1900
Si?a uderzenia:            27J
Uchwyt:                     SDS - max
Funkcje:                    wiercenie z udarem, kucie
Masa:                       11 kg
Zasilanie:                   230V
Moc:                         1700 W

Funkcje: wiercenie z udarem, kucie.
W wypo?yczalni dost?pne s? dla Klienta wiert?a i d?uta.
 

 

Nagrzewnica elektryczna Deltafan D9

Moc grzewcza (3 stopnie):     3/6/9 kW
Przep?yw powietrza:              700 m3/h
Ci??ar urz?dzenia:                10 kg
Max pr?d:                             13,5 A
Zasilanie:                             400V
Wymiary:                             48x35x33 cm
 
 

Odkurzacz pior?cy Karcher PUZZI

Wydatek powietrza:              54 l/s
Podci?nienie robocze:          220 mbar / 22kPa
Wydajno??:                         10-15 m2/h
Poj. zbiornika wody:             9 l
Ci??ar urz?dzenia:               10,3 kg
Pobr mocy:                        1250 W + 40 W (pompa)
Zasilanie:                             230V
Wymiary (d?./szer./wys.):      67x32x44 cm
 
Profesjonalne urz?dzenie do ekstrakcyjnego czyszczenia dywanw, wyk?adzin dywanowych, mebli tapicerowanych, tapicerki samochodowej itp..
Wydajno?? powierzchniowa na poziomie 10-15 m/h

== Opis i przyk?ady zastosowa? urz?dzenia ==

 

Odkurzacz przemys?owy Karcher NT35/1

Wydatek powietrza:              61 l/s
Podci?nienie robocze:          230 mbar / 23kPa
Pojemno?? zbiornika:           35 l
Ci??ar urz?dzenia:               11,5 kg
Pobr mocy:                        1380 W
Zasilanie:                             230V
Wymiary (d?./szer./wys.):      52x38x58 cm
 
Wszechstronny sprz?t do odkurzania na sucho i mokro z nowoczesnym systemem automatycznego oczyszczania filtra.
 

Odkurzacz przemys?owy Makita VC2511

Wydatek powietrza:              3600 l/min
Podci?nienie robocze:          180 mbar / 18kPa
Pojemno?? zbiornika:           25 l
Ci??ar urz?dzenia:               7,8 kg
Pobr mocy:                        1300 W
Zasilanie:                             230V
Wymiary (d?./szer./wys.):      37x36x52 cm
 
Wszechstronny sprz?t do odkurzania na sucho i mokro z nowoczesnym systemem oczyszczania filtra.
Odkurzacz posiada gniazdo do pod??czenia elektronarz?dzi wsp?pracuj?cych.
 

Opalarka Skil 8005MA


Masa:                         0,8 kg
Moc:                           2000 W
Strumie? powietrza:     250-500 l/min
Temperatura robocza:  50-650 °C
Wymienne dysze

Dzi?ki p?ynnej regulacji temperatury do poziomu 650 stopni C narz?dzie nadaje si? do szerokiego zakresu prac.

 

Ozoner HV-103

Wydajno?? O3:           400mg/h
Efektywno?? dzia?ania:  do 25m2
Atest:                         CE
Pobr mocy:               15 W
Zasilanie:                    230V
Masa :                        2,5 kg
Wymiary:                    32x22x10 cm

- ozonowanie powietrza w pomieszczeniach celem usuni?cia: nieprzyjemnych zapachw, bakterii, wirusw, zarodnikw ple?ni i grzybw, alergenw
- ozonowanie pojazdw: klimatyzacja samochodowa, dezynfekcja wn?trza
 

 

Przecinarka do p?ytek Clipper TR 201 E

D?ugo?? ci?cia:                650 mm
Max. g??boko?? ci?cia:     35 mm
Uchylna g?owica:              > 0-45 o
?rednica tarczy:              200 mm
Masa :                             35 kg
Zasilanie:                        230V
Moc znamionowa:            900 W
Wymiary:                        93x47x120 cm


Urz?dzenie przeznaczone jest do ci?cia du?ych p?ytek na sucho i na mokro.
Nie jest przeznaczone do ci?cia drewna ani metalu.
 

Przecinarka do p?ytek Clipper TT-200 EM

?rednica tarczy:          200 mm
Pr?dko?? obrotowa:     3000 na min
Moc znamionowa:        800 W
Uchylny stó?:               > 0-45 o
Masa :                        16,5 kg
Zasilanie:                    230V
Wymiary:                   51x40x23 cm

W wypo?yczalni dost?pne s? dla Klienta tarcze (glazura, gres, klinkier)
 

 

 

Spawarka inwertorowa GYS IMS1700

Pr?d spawania:                     10-160 A
?rednica elektrod:                 1,6-4,0 mm
Ci??ar urz?dzenia:                 4,6 kg
Zabezpieczenie:                    16 A
Zasilanie:                              230V
Wymiary:                              42x17x37 cm

Sprz?t ma?y, lekki i ?atwy w u?ytkowaniu !
Posiada zabezpieczenie od przepi?? i waha? napi?cia,
Posiada indeks ochrony IP 23 (mo?liwa jest praca na zewn?trz)
 
 

 

Spr??arka Metabo Power 280-10/50

Pojemno?? zbiornika:   50 l
Wydajno?? na ssaniu:  280 l/min
Ci?nienie nominalne:    10 bar
Moc silnika:                 2,2 kW
Zasilanie:                    230V
Masa :                        39 kg
Wymiary:                    88x41x70 cm

W wypo?yczalni dost?pne s? dla Klienta pistolet do malowania, pistolet do ropowania oraz do przedmuchiwania, a tak?e ko?cwka do pompowania k?.
 

 

Szlifierka - frezarka do betonu Dedra 7747


Moc urz?dzenia 1,5 kW
?rednica tarczy  125-140 mm
?rednica otworu tarczy  22,2 mm
Pr?dko?? obrotowa  2500 - 4500  rpm
Waga 4,8 kg

W zestawie tarcza do szlifowania H1217
Szlifierka posiada mo?liwo?? pod??czenia odkurzacza.

 

Szlifierka do g?adzi i ?cian Vander VWS770

?rednica tarczy:           230 mm
Pr?dko?? obrotowa:      380-980 na min
D?ugo?? ramienia:         137-167cm
?r. kr?ca odsysania:   35 mm
Moc znamionowa:        650 W
Masa :                         4,8 kg
Zasilanie:                     230V

Szlifierka przeznaczona do g?adzi gipsowych oraz powierzchni drewnianych - przydaje si? podczas remontw, znacz?co skracaj?c czas pracy - ponad trzykrotnie. Dzi?ki mo?liwo?ci podpi?cia odkurzacza, unika si? zapylenia pomieszczenia, co zwi?ksza wygod? pracy. Mo?na ni? nie tylko szlifowa? elementy gipsowo-kartonowe czy szpachlwk?, ale tak?e usuwa? resztki tapet.

 

Szlifierka k?towa Metabo W 7-125

?rednica tarczy:          125 mm
Pr?dko?? obrotowa:     10 000 na min
Moc znamionowa:        750 W
Masa :                        1,8kg
Zasilanie:                    230V

W wypo?yczalni dost?pne s? dla Klienta tarcze (metal, beton, glazura, gres, kamie?)
 

 

 

Szlifierka k?towa Hitachi G23SR

?rednica tarczy:          230 mm
Pr?dko?? obrotowa:      6600 na min
Moc znamionowa:        2000 W
Masa :                         4,3 kg
Zasilanie:                    230V

W wypo?yczalni dost?pne s? dla Klienta tarcze (metal, beton)
 

 

Wykrywacz metalu i przewodów pod napi?ciem Bosch DMO 10

Maks. g??boko?? pomiaru dla stali:        50 mm
Maks. g??boko?? pomiaru dla miedzi:   30 mm

Masa :                                                350 g
Zasilanie:                                             9V (bateria)

Wykrywacz sygnalizuje obecno?? stali, ?elaza, metali nie?elaznych i przewodów elektrycznych pod napi?ciem. Znajduje zastosowanie przy pracach zwi?zanych z wierceniem , kuciem  itp.
 

 

Wykrywacz metalu ACE 150

Sterowanie mikroprocesorowe
?atwa obs?uga
3 tryby pracy (wszystkie metale, bi?uteria, monety)
Masa :                                    1,2 kg
Zasilanie:                                 6V (4x baterie AA)

Wykrywacz sygnalizuje obecno?? ?elaza, srebra, z?ota, niklu itp. Znajduje zastosowanie przy wykrywaniu i poszukiwaniu zakopanych lub zagubionych przedmiotw.
G??boko?? detekcji dla ma?ych przedmiotw takich jak monety czy bi?uteria to oko?o 15 - 20 cm.

 

Wyrzynarka Skil 4585MA


Liczba skokw:            0-3000 /min
Masa:                         2,3 kg
Max. grubo?? drewna:  10 cm
Max. grubo?? stali:       8 cm
Moc:                           710 W
Wielko?? skoku:          23 mm


Silnik o mocy 710 W i 23-milimetrowy skok brzeszczotu sprawiaj?,
?e wyrzynarka nadaje si? do wielu zastosowa?.